Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


29.09.2009

Постанова № 168-ЧН

про закриття справи
Чернігівське ТУ


ПОСТАНОВА № 168-ЧН

м.Чернігів

2009-09-29

Я, уповноважена особа Комісії, начальник Чернігівського територіального управління ДКЦПФР Шинкарьов Володимир Петрович, на підставі п. 4. ч. 2 ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” від 30.10.1996 № 448/96-ВР, Положення про Чернігівське територіальне управління ДКЦПФР, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 14.10.2005 № 585, розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні ВАТ "Козелецький льонозавод" (повна назва - Відкрите акціонерне товариство "Козелецький льонозавод"), місцезнаходження та юридична адреса: 17000, , смт. Козелець, вул. Комсомольська, 121-А, код за ЄДРПОУ 00306331, п/р 2600012198 відкритий у АБ "АЖІО" м.Києва, МФО 300175, тел. 2-12-67,

ВСТАНОВИВ:

ВАТ "Козелецький льонозавод" не розмістило річну інформацію (звіт за 2008 рік) в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР в терміни передбачені п.1 Глави 7 Розділу V «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затвердженого Рішенням ДКЦПФР № 1591 від 19.12.2006 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007 за № 97/13364. Під час розгляду справи встановлено, що товариством вживались дії, направлені на своєчасне розміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Інформацію було направлено до розміщення 30.04.2009 о 16 год. 11 хв., тобто в терміни передбачені п. 1 Глави 7 Розділу V"Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів". З технічних причин інформація не була розміщена в базі даних ДКЦПФР. Інформація розміщена в базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 14.09.2009. Отже в діях товариства відсутній склад правопорушення Враховуючи вищевикладене на підставі пункту 2 розділу ІІІ, підпункту 2 пункту 3 розділу VII “Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій”, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007 № 2272,

ПОСТАНОВИВ:

1. Справу у відношенні ВАТ "Козелецький льонозавод" закрити в зв’язку з відсутністю в діях товариства складу правопорушення. 2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено. Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку Уповноважена особа Комісії В.П.Шинкарьов