Ми робимо
інформацію доступною

Постанови про правпорушення


29.01.2004

Постанова № 15-ЧН

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів
Чернігівське ТУ


ПОСТАНОВА № 15-ЧН

м. Чернігів

2004-01-29

Я, уповноважена особа Комісії, начальник Чернігівського територіального управління ДКЦПФР Шинкарьов Володимир Петрович, на підставі п. 4 ч. 2 ст. 9 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 №448/96-ВР, Положення про Чернігівське територіальне управління ДКЦПФР, затверджене наказом Голови ДКЦПФР від 11.08.99 , розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні відкритого акціонерного товариства «Козелецький льонозавод» (скорочена назва — ВАТ «Козелецький льонозавод»): юридична адреса та фактичне місцезнаходження товариства: 17000, смт. 'Козелець, вул. Комсомольська, 121 -А, код за ЄДРПОУ 00306331, п/р 260092347 відкритий у ЧОД АППБ «Аваль», МФО 353348, тел.21267, 42633, —

ВСТАНОВИВ:

ВАТ «Козелецький льонозавод» не виконало розпорядження №95-ЧН від 05.07.02 яким вимагалося до 31.12.03 видати акціонерам сертифікати акцій. Обставини, що пом'якшують відповідальність - правопорушення на ринку цінних паперів вчинено вперше. Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини ВАТ «Козелецький льонозавод» повністю підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів від «21» січня 2004 року №19-ЧН. Абз.4 ч. 1 ст. 11 передбачено накладання на юридичних осіб за ухилення від виконання або несвоєчасне виконання розпоряджень, рішень, про усунення порушень щодо цінних паперів штрафу у розмірі до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Враховуючи викладене вище, керуючись ст. 9, п. 14 ст. 8 абз.4 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.96 №448/96-ВР, та згідно з п. п. 2.6, 8.1, 8.2, 18.4 "Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій", затверджених наказом ДКЦПФР від 09.01.97 №2 (у редакції рішення ДКЦПФР від 13.02.01 №27, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.03.01 за №243/5434), —

ПОСТАНОВИВ:

1. За ухилення від виконання розпорядження 95-ЧН від 05.07.02 про усунення порушень щодо цінних паперів, накласти на ВАТ «Козелецький льонозавод» штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 850 ( вісімсот п'ятдесят ) грн.; 2. Штраф слід сплатити у доход Державного бюджету України по коду бюджетної класифікації 23030300, символ звітності банку 101: отримувач: Держбюджет Козелецького р-ну; ЄДРПОУ ВДК (відділення держказначейства) №22824138; банк отримувача: УДК в Чернігівській області, МФО 853592 на п/р №31112101800163, шляхом перерахування безготівкових коштів із своїх(-го) поточних(-ого) рахунків(-ку) протягом 15 днів з дня одержання цієї постанови; 3. Копію розрахункового документу, який буде підтверджувати виконання цієї постанови направити на протязі п'яти робочих днів з дня сплати штрафу до Чернігівського територіального управління ДКЦПФР за адресою: 14038, м. Чернігів, пр-т Перемоги, 129. 4. Для обліку та контролю копію постанови направити в юридичне управління ДКЦПФР. Копію цієї постанови направити протягом трьох робочих днів особі, до якої застосована санкція. У разі несплати штрафу у 15-денний термін з дня отримання цієї постанови, штраф стягується у судовому порядку. Постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або в судовому порядку на протязі 10 днів з дати її винесення.